ładowanie
zawartość

Haitong Bank o atrakcyjności obligacji korporacyjnych w Polsce

Jarosław Riopka komentuje sytuację na polskim rynku obligacji korporacyjnych dla telewizji Inwestorzy.tv

– Co roku polskie przedsiębiorstwa emitują około 16-20 mld obligacji. Cały czas rośnie liczba spółek, które chętnie uzupełniają swoje struktury finansowania o ten instrument dłużny. Dodatkowo każdego roku odbywają się refinansowania lub tzw. rolowania istniejących emisji obligacji przez emitentów na nowe papiery dłużne. W porównaniu jednak do najbardziej rozwiniętych krajów, wciąż istnieje bardzo duży potencjał do rozwoju polskiego rynku obligacji – mówi Jarosław Riopka, Dyrektor ds. Emisji Instrumentów Dłużnych w Haitong Bank.

Zdaniem Jarosława Riopki, przyrost liczby emitentów oraz emisji obligacji korporacyjnych w Polsce wynika przede wszystkim z faktu, że instrumenty obligacyjne są co do zasady mniej restrykcyjne i bardziej elastyczne od instrumentów kredytowych. – Liczba emisji obligacji rośnie również dzięki emitentom już obecnym na rynku, którzy bardzo często ponownie sięgają po instrument obligacyjny. Widzimy, że emitenci są bardzo zadowoleni z elastyczności obligacji i uważają, że jest to dobre uzupełnienie struktur finansowania firmy – dodaje ekspert Haitong Bank.

W pierwszym półroczu 2017 r. najbardziej aktywnymi emitentami – w ujęciu wartościowym – na rynku obligacji korporacyjnych były banki. Wyemitowały one obligacje na ponad 5 mld zł. Z kolei w ujęciu ilościowym najczęstszymi emitentami były firmy z branży windykacyjnej (około 60 emisji obligacji na około 1,4 mld zł) oraz deweloperskiej (około 50 emisji obligacji na około 1,5 mld zł).