ładowanie
zawartość

Haitong Bank ufundował staż za najlepszą pracę dyplomową

Polski oddział Haitong Bank współorganizował 2. edycję konkursu Polsko-Chińskiej Rady Biznesu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Polski z Chinami

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 7 lutego 2018 roku podczas Spotkania Noworocznego (Chiński Nowy Rok) członków i partnerów PChRB w Hotelu Sheraton w Warszawie. Organizatorem konkursu była Polsko-Chińska Rada Biznesu we współpracy z Haitong Bank, HSBC Bank Polski oraz wsparciem i patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Celem inicjatywy jest kre­owa­nie przy­szłych eks­per­tów współ­pra­cy biz­ne­so­wej mię­dzy Pol­ską i dru­gą gospo­dar­ką świa­ta.

Jednemu z laureatów konkursu Haitong Bank ufundował staż w swoim warszawskim oddziale. Na płatny staż w Haitong Bank dostał się Karol Dudek, który otrzymał wyróżnienie w Konkursie za pracę licencjacką pt. “Rynek kapitałowy w Azji Południowo-Wschodniej na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu, Shenzhen i Szanghaju”. Swoją pracę Karol napisał w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr Olgi Mikołajczyk.