ładowanie
zawartość

Udany debiut Ten Square Games na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

W procesie IPO Spółki polski oddział Haitong Bank pełnił funkcję Wyłącznego Oferującego, Koordynatora Oferty oraz Prowadzącego Księgę Popytu

Ten Square Games, jeden z największych producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych typu „free to play” w Polsce, zadebiutował na warszawskiej giełdzie 11 maja 2018 roku. Oferta publiczna Spółki obejmowała ok. 2 mln istniejących akcji sprzedawanych przez założycieli Spółki oraz część z dotychczasowych akcjonariuszy. Haitong Bank pozyskał deklaracje inwestorów na zakup wszystkich sprzedawanych akcji po cenie 46 zł za sztukę. Łączna wartość oferty wyniosła ok. 94 mln zł i stanowiła 28,1 proc. kapitału Spółki. Kurs akcji na debiucie wyniósł 52,2 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. względem ceny z Oferty.

Oferta Ten Square Games wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów indywidualnych oraz szerokiego grona inwestorów instytucjonalnych. Do obrotu na GPW zostały wprowadzone wszystkie akcje Spółki, z zastrzeżeniem obowiązującej dotychczasowych akcjonariuszy umowy lock-up. Ten Square Games jest 479 spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 4 debiutem na tym rynku w 2018 roku.