ładowanie
zawartość

Haitong Bank: solidne perspektywy dla pierwotnego rynku mieszkaniowego w Polsce

Parkiet, Rzeczpospolita i Puls Biznesu o prognozach Haitong Bank dla deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW.

Analitycy Haitong Bank spodziewają się kontynuacji mocnego popytu na nowe mieszkania w Polsce w IV kw. 2017 r. Tym samym kolejnego rekordowego wolumenu przedsprzedaży na rynku pierwotnym w bieżącym roku. Według analityków, podaż nowych mieszkań będzie kontynuowała wzrosty w skali rocznej w ostatnim kwartale 2017 r. oraz w 2018 r.

- W IV kwartale br. wysoki popyt na nowe mieszkania utrzyma się przede wszyst¬kim za sprawą niskich stóp procentowych. Wspierają one zarówno zakupy klientów końcowych, jak i inwestycyj-ne. Czynnikami które wpłyną na popyt są również rosnące dochody społeczeństwa, historycznie niskie bezrobocie, dalsza migracja Polaków do głównych miast, jak też rosnąca liczba imigrantów - ocenia Cezary Bernatek, analityk Haitong Bank.

Analitycy zaznaczają ponadto, że oczekują, iż liderzy branży notowani na GPW - w tym większość firm objętych ich analizą - będą powiększać swój udział w rynku kosztem mniejszych konkurentów w krótkim-średnim terminie – tak jak to miało miejsce w latach poprzednich. Wynikać to będzie z ich szerokiej i dobrze zdywersyfikowanej oferty oraz rozbudowanych planów dalszej ekspansji.