ładowanie
zawartość

Informacja o Oddziale

Łączymy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową praktyką.

Haitong Bank w Warszawie jest oddziałem Haitong Bank S.A. z siedzibą w Lizbonie, który jest kontrolowany w 100% przez Haitong Securities Co. Ltd. (podmiot notowany na giełdach w Hong Kongu i Szanghaju) – będący wiodącą firmą inwestycyjną zajmującą się obrotem papierami wartościowymi w Chinach. Haitong Bank działa w Polsce od 2008 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku bankowym i usług bankowości inwestycyjnej. Świadcząc usługi naszym klientom, zarówno w języku polskim jak i angielskim, łączymy nasze wieloletnie doświadczenie z umiejętnościami lokalnych zespołów w procesach realizacji transakcji w Europie, Ameryce Łacińskiej, Chinach i innych krajach Azji.

Zapewniamy klientom pełny zakres usług, obejmujący usługi licencjonowane,  w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych (organizacja emisji obligacji), finansowania w formie kredytu bankowego, gwarancji bankowych i rozwiązań z zakresu treasury. Wykorzystując wiedzę polskiego blisko 50-osobowego zespołu ekspertów, jak również doświadczenie Grupy Haitong, skutecznie wspieramy naszych klientów w osiąganiu ich celów. Naszym priorytetem jest budowanie długotrwałych relacji z klientami krajowymi i zagranicznymi zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Mamy na swoim koncie sukcesy w realizacji strategicznych projektów prywatnych i publicznych, dla wielu klientów, w tym Ministerstwa Skarbu Państwa, firm prywatnych i przedsiębiorców.

Aktualności
Dokumenty Regulacyjne
PDF
Organy nadzoru finansowego
PDF
Depozyty – gwarantowanie
Czym się zajmujemy
Naszym Klientom w Polsce świadczymy następujące usługi
 • Emisje Instrumentów na Rynku Kapitałowym

  Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego w Polsce. Swoim doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami umożliwiając im pozyskanie finansowania w formie obligacji. Dzielimy się wiedzą z obszaru inwestycji, zapewniamy dostęp do szerokich możliwości dystrybucyjnych, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

  Oferujemy naszym Klientom pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym przygotowywanie pierwotnych emisji obligacji korporacyjnych. Wspieramy plasowanie emisji obligacji udziałem własnym, tzn. udzielamy gwarancji na objęcie części, a w szczególnych przypadkach całości, emisji. Na rynku wtórnym realizujemy obsługę handlu obligacjami. Jako podmiot aranżujący możemy zapewnić naszym Klientom dostęp do inwestorów instytucjonalnych zarówno w Polsce jak i największych centrach finansowych świata.

 • Rynki Kapitałowe Długu - Instrumenty Skarbowe i Dłużne Papiery Wartościowe

  Dysponujemy szeroką ofertą produktów rynku kapitałowego, która umożliwia Klientom optymalizację zarządzania aktywami i pasywami zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

  Oferujemy atrakcyjne stawki depozytowe na dowolne okresy. Klientom, którzy preferują inne formy lokowania środków, oferujemy możliwość zakupu obligacji korporacyjnych.Forma inwestowania w obligacje korporacyjne znanych spółek wiąże się z większym ryzykiem, ale w zamian Klient otrzymuje znacznie wyższe oprocentowanie.

  Zapewniamy Klientom dostosowanie instrumentów rynku walutowego, jak i produktów pozwalających zarządzać ryzykiem stopy procentowej. Instrumenty pochodne dobierane są indywidualnie dla każdego Klienta i dopasowane są do jego potrzeb biznesowych.

  Klientów szukających alternatywnego źródła finansowania swojej działalności wspieramy w profesjonalnym organizowaniu emisji obligacji korporacyjnych. Forma finansowania poprzez obligacje korporacyjne umożliwia dywersyfikację źródła finansowania. Inwestorami najczęściej są instytucje finansowe takie jak: TFI, OFE i firmy ubezpieczeniowe.

 • Global Markets

  Pomagamy firmom w zabezpieczeniu ich bilansu przed zmianami na rynku finansowym, które mogą negatywnie wpłynąć na zyski. To pozwala skupić się na podstawowej działalności, ustalić i ochronić marżę na swoich produktach, a przede wszystkim chronić wartość  udziałow akcjonariuszy.

  Firmy są oceniane przez akcjonariuszy i inwestorów na podstawie siły ich strategii i odpowiedniego pokrycia ryzyka w różnych cyklach gospodarczych. Oznacza to, że powinny utrzymywać regularny kontakt z Global Markets - tak by być na bieżąco z wynikami  światowych gospodarek oraz danymi ekonomicznymi.

  Global Markets w Polskim Oddziale Haitong Banku obejmuje kilka klas aktywów, takich jak stopy procentowe czy kursy walut. Indywidualne rozwiązania dostarczane Klientom przez departament Rynków Kapitałowych Długu w celu optymalizacji ich strategii zabezpieczającej przed wzrostem stóp procentowych oraz wahaniami kursowymi płatności i należności są później zarządzane przez departament Global Markets.

 • Doradztwo transakcyjne - Fuzje i Przejęcia, Pozyskanie Finansowania

  W ramach Departamentu Fuzji i Przejęć oferujemy pełen zakres usług doradczych dotyczących prywatnych transakcji kapitałowych, takich jak: doradztwo po stronie sprzedającego, doradztwo po stronie kupującego, akwizycje i wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie oraz pozyskanie kapitału na rozwój.

  W Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami o różnej wielkości i skali działania, a także z funduszami typu Private Equity. Promujemy i wspieramy również inwestycje międzynarodowe podmiotów zagranicznych w Europie Wschodniej oraz firm polskich na rynkach Europy Zachodniej i Południowej, Ameryki Północnej, Brazylii i Dalekiego Wschodu. Wypełniami ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej: budujemy most pomiędzy rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

  Bardzo blisko współpracujemy z innymi departamentami banku, w unikalny na rynku sposób oferując w ramach jednego podmiotu w pełni zintegrowane usługi doradztwa transakcyjnego obejmującego, oprócz transakcji prywatnych, także wszelkiego rodzaju transakcje oparte o rynek publiczny akcji oraz transakcje pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji.

 • Finansowanie Strukturalne

  Jesteśmy w stanie zaoferować Państwa firmie zarówno gotowe, jak i indywidualne rozwiązania z zakresu finansowania oraz gwarancji i regwarancji bankowych.

  Nasz doświadczony zespół służy radą i pomocą w zdefiniowaniu i zabezpieczeniu ryzyka objętego gwarancjami. W celu wsparcia wiarygodności Klienta w relacjach handlowych wykorzystujemy głównie gwarancje bankowe i  regwarancje. Zapewniamy elastyczne podejście oraz sprawność operacyjną podczas realizacji transakcji, a proponując rozwiązania kładziemy szczególny nacisk na efektywność usług oraz relacje Klienta z Bankiem.

Transakcje i Wyróżnienia

Doświadczenie, Skuteczność i Sukces

Zespół
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu

WARSZAWA - POLSKA

Adres
Haitong Bank, S.A., Oddział w Polsce

ul. Złota 59, V piętro

00-120 Warszawa

Polska

(Wejście „Lumen” od strony alei Jana Pawła II)

Telefon
+48 22 347 4000

E-mail
info.warsawbranch@haitongib.com