ładowanie
zawartość

Informacja o Oddziale

Łączymy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową praktyką.

Haitong Group jest jednym z wiodących banków inwestycyjnych i firmą zajmującą się obrotem papierami wartościowymi w Chinach. Jest również, mającym siedzibę w Azji, znaczącym graczem na globalnych rynkach, który posiada ugruntowaną pozycję w zakresie bankowości inwestycyjnej w Polsce. Od 2008 roku, jako jedyny międzynarodowy bank inwestycyjny w Polsce, świadczymy kompleksowe usługi w tym obszarze, również w języku polskim. Naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji z klientami krajowymi i zagranicznymi, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Zapewniamy naszym klientom w pełni licencjonowane usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych i dłużnych, a także finansowania i rozwiązań z zakresu treasury. Ponadto świadczymy usługi domu maklerskiego i przygotowujemy analizy spółek notowanych na GPW.

Wykorzystując wiedzę naszego polskiego, blisko 50-osobowego, zespołu ekspertów, jak również doświadczenie Haitong Banku, łączymy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową praktyką Grupy Haitong. Pozwala nam to elastycznie podchodzić do opracowywania innowacyjnych rozwiązań i skutecznie wspierać naszych Klientów w osiąganiu ich celów. Mamy na swoim koncie sukcesy w realizacji strategicznych projektów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, dla wielu klientów, w tym Ministerstwa Skarbu Państwa, firm prywatnych i przedsiębiorców, a także funduszy Private Equity.

Aktualności
Dokumenty Regulacyjne
PDF
Organy nadzoru finansowego
PDF
Depozyty – gwarantowanie
PDF
Akcje US GPW Regulacja S/Zasada 144a
Czym się zajmujemy
Naszym Klientom w Polsce świadczymy następujące usługi
 • Rynki Kapitałowe Akcji - Działalność Brokerska

  Dzięki obecności Haitong Group na wielu rynkach kapitałowych, łączymy wiedzę z zakresu inwestycji z dużymi możliwościami dystrybucyjnymi, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

  Nasze doświadczenie pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług, od przygotowywania pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych i niepublicznych, przez transakcje typu ABB, po oferty przetargowe, prywatyzacje, transakcje rynku kapitałowego, czy produkty z nim związane.

  Nasz zespół oferuje pełną obsługę maklerską dla akcji, ETF-ów i derywatów, łącząc tradycyjne zlecenia typu "high-touch" z szeroką gamą dostępnych strategii algorytmicznych.

 • Emisje Instrumentów na Rynku Kapitałowym Akcji i Obligacji

  Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego w Polsce. Swoim doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami umożliwiając im pozyskanie finansowania w formie obligacji oraz akcji. Dzielimy się wiedzą z obszaru inwestycji, zapewniamy dostęp do szerokich możliwości dystrybucyjnych, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

  Oferujemy naszym Klientom pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym przygotowywanie pierwotnych emisji obligacji korporacyjnych oraz akcji. Wspieramy plasowanie emisji obligacji udziałem własnym, tzn. udzielamy gwarancji na objęcie części, a w szczególnych przypadkach całości, emisji. Na rynku wtórnym realizujemy obsługę handlu obligacjami oraz prowadzimy procesy przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) w zakresie akcji. Jako podmiot aranżujący możemy zapewnić naszym Klientom dostęp do inwestorów instytucjonalnych zarówno w Polsce jak i największych centrach finansowych świata.

 • Rynki Kapitałowe Długu - Instrumenty Skarbowe i Dłużne Papiery Wartościowe

  Dysponujemy szeroką ofertą produktów rynku kapitałowego, która umożliwia Klientom optymalizację zarządzania aktywami i pasywami zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

  Oferujemy atrakcyjne stawki depozytowe na dowolne okresy. Klientom, którzy preferują inne formy lokowania środków, oferujemy możliwość zakupu obligacji korporacyjnych.Forma inwestowania w obligacje korporacyjne znanych spółek wiąże się z większym ryzykiem, ale w zamian Klient otrzymuje znacznie wyższe oprocentowanie.

  Zapewniamy Klientom dostosowanie instrumentów rynku walutowego, jak i produktów pozwalających zarządzać ryzykiem stopy procentowej. Instrumenty pochodne dobierane są indywidualnie dla każdego Klienta i dopasowane są do jego potrzeb biznesowych.

  Klientów szukających alternatywnego źródła finansowania swojej działalności wspieramy w profesjonalnym organizowaniu emisji obligacji korporacyjnych. Forma finansowania poprzez obligacje korporacyjne umożliwia dywersyfikację źródła finansowania. Inwestorami najczęściej są instytucje finansowe takie jak: TFI, OFE i firmy ubezpieczeniowe.

 • Global Markets

  Pomagamy firmom w zabezpieczeniu ich bilansu przed zmianami na rynku finansowym, które mogą negatywnie wpłynąć na zyski. To pozwala skupić się na podstawowej działalności, ustalić i ochronić marżę na swoich produktach, a przede wszystkim chronić wartość  udziałow akcjonariuszy.

  Firmy są oceniane przez akcjonariuszy i inwestorów na podstawie siły ich strategii i odpowiedniego pokrycia ryzyka w różnych cyklach gospodarczych. Oznacza to, że powinny utrzymywać regularny kontakt z Global Markets - tak by być na bieżąco z wynikami  światowych gospodarek oraz danymi ekonomicznymi.

  Global Markets w Polskim Oddziale Haitong Banku obejmuje kilka klas aktywów, takich jak stopy procentowe czy kursy walut. Indywidualne rozwiązania dostarczane Klientom przez departament Rynków Kapitałowych Długu w celu optymalizacji ich strategii zabezpieczającej przed wzrostem stóp procentowych oraz wahaniami kursowymi płatności i należności są później zarządzane przez departament Global Markets.

 • Doradztwo transakcyjne - Fuzje i Przejęcia, Pozyskanie Finansowania

  W ramach Departamentu Fuzji i Przejęć oferujemy pełen zakres usług doradczych dotyczących prywatnych transakcji kapitałowych, takich jak: doradztwo po stronie sprzedającego, doradztwo po stronie kupującego, akwizycje i wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie oraz pozyskanie kapitału na rozwój.

  W Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami o różnej wielkości i skali działania, a także z funduszami typu Private Equity. Promujemy i wspieramy również inwestycje międzynarodowe podmiotów zagranicznych w Europie Wschodniej oraz firm polskich na rynkach Europy Zachodniej i Południowej, Ameryki Północnej, Brazylii i Dalekiego Wschodu. Wypełniami ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej: budujemy most pomiędzy rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

  Bardzo blisko współpracujemy z innymi departamentami banku, w unikalny na rynku sposób oferując w ramach jednego podmiotu w pełni zintegrowane usługi doradztwa transakcyjnego obejmującego, oprócz transakcji prywatnych, także wszelkiego rodzaju transakcje oparte o rynek publiczny akcji oraz transakcje pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji.

 • Finansowanie Strukturalne

  Jesteśmy w stanie zaoferować Państwa firmie zarówno gotowe, jak i indywidualne rozwiązania z zakresu finansowania oraz gwarancji i regwarancji bankowych.

  Nasz doświadczony zespół służy radą i pomocą w zdefiniowaniu i zabezpieczeniu ryzyka objętego gwarancjami. W celu wsparcia wiarygodności Klienta w relacjach handlowych wykorzystujemy głównie gwarancje bankowe i  regwarancje. Zapewniamy elastyczne podejście oraz sprawność operacyjną podczas realizacji transakcji, a proponując rozwiązania kładziemy szczególny nacisk na efektywność usług oraz relacje Klienta z Bankiem.

 • Analizy Inwestycyjne Spółek Giełdowych

  Dział Equity Research tworzy zespół ekspertów, którzy regularnie przygotowują raporty analityczne i rekomendacje dla spółek giełdowych notowanych w Polsce. Obecnie Polski Oddział Haitong Banku zapewnia wysokiej jakości analizy i rekomendacje z sektorow telekomunikacyjnego, mediowego, IT ecommerce a także sektora konsumenckiego. Nasz zespół Equity Research wielokrotnie plasował się na czołowych miejscach rankingu inwestorów instytucjonalnych gazety Parkiet.

Transakcje i Wyróżnienia

Doświadczenie, Skuteczność i Sukces

Zespół
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu

WARSZAWA - POLSKA

Adres
Haitong Bank, S.A., Oddział w Polsce

ul. Złota 59, V piętro

00-120 Warszawa

Polska

(Wejście „Lumen” od strony alei Jana Pawła II)

Telefon
+48 22 347 4000

E-mail
info.warsawbranch@haitongib.com