ładowanie
zawartość

Informacja o Oddziale

Łączymy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową praktyką.

Haitong Group jest jednym z wiodących banków inwestycyjnych i firmą zajmującą się obrotem papierami wartościowymi w Chinach. Jest również, mającym siedzibę w Azji, znaczącym graczem na globalnych rynkach, który posiada ugruntowaną pozycję w zakresie bankowości inwestycyjnej w Polsce. Od 2008 roku, jako jedyny międzynarodowy bank inwestycyjny w Polsce, świadczymy kompleksowe usługi w tym obszarze, również w języku polskim. Naszym celem jest budowanie długotrwałych relacji z klientami krajowymi i zagranicznymi, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Zapewniamy naszym klientom w pełni licencjonowane usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie fuzji i przejęć, rynków kapitałowych i dłużnych, a także finansowania i rozwiązań z zakresu treasury. Ponadto świadczymy usługi domu maklerskiego i przygotowujemy analizy spółek notowanych na GPW.

Wykorzystując wiedzę naszego polskiego, blisko 50-osobowego, zespołu ekspertów, jak również doświadczenie Haitong Banku, łączymy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową praktyką Grupy Haitong. Pozwala nam to elastycznie podchodzić do opracowywania innowacyjnych rozwiązań i skutecznie wspierać naszych Klientów w osiąganiu ich celów. Mamy na swoim koncie sukcesy w realizacji strategicznych projektów, zarówno prywatnych, jak i publicznych, dla wielu klientów, w tym Ministerstwa Skarbu Państwa, firm prywatnych i przedsiębiorców, a także funduszy Private Equity.

Aktualności
Dokumenty Regulacyjne
PDF
Organy nadzoru finansowego
PDF
Depozyty – gwarantowanie
PDF
Akcje US GPW Regulacja S/Zasada 144a
Czym się zajmujemy
Naszym Klientom w Polsce świadczymy następujące usługi
 • Bankowość Inwestycyjna i Korporacyjna

  Dbamy o rozwój współpracy pomiędzy bankiem a Klientami korporacyjnymi i przedstawicielami sektora publicznego. Zespół Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej koordynuje współpracę innych departamentów banku z myślą o jak najbardziej efektywnym świadczeniu usług. Naszą rolą jest identyfikowanie potrzeb Klientów oraz zapewnianie im rozwiązań, które są dopasowane do potrzeb i wymagań prowadzonej przez nich działalności. Pozwala na to połączenie zindywidualizowanych produktów finansowych, z elementami standardowymi, jak na przykład pożyczki czy gwarancje.

  Jako oddział globalnej Grupy działającej na całym świecie, możemy zapewnić Klientom wsparcie ich transakcji w wymiarze międzynarodowym.

 • Rynki Kapitałowe

  Korzystając z obecności Haitong Group na wielu rynkach kapitałowych, łączymy wiedzę z zakresu inwestycji z dużymi możliwościami dystrybucyjnymi, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

  Nasze doświadczenie pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług, od przygotowywania pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych i niepublicznych, przez transakcje typu ABB, po oferty przetargowe, prywatyzacje, transakcje rynku kapitałowego, czy produkty z nim związane.

 • Rynki Finansowe

  Dysponujemy szeroką ofertą produktów rynku kapitałowego, która umożliwia Klientom optymalizację zarządzania aktywami i pasywami zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

  Oferujemy atrakcyjne stawki depozytowe na dowolne okresy. Dla Klientów, którzy preferują inne formy lokowania środków proponujemy certyfikaty depozytowe lub alternatywnie obligacje korporacyjne. Forma inwestowania w obligacje korporacyjne znanych spółek wiąże się z większym ryzykiem, ale w zamian Klient otrzymuje znacznie wyższe oprocentowanie.

  Zapewniamy Klientom dostosowanie instrumentów rynku walutowego, jak i produktów pozwalających zarządzać ryzykiem stopy procentowej. Instrumenty pochodne dobierane są indywidualnie dla każdego Klienta i dopasowane są do jego potrzeb biznesowych.

  Klientów szukających alternatywnego źródła finansowania swojej działalności wspieramy w profesjonalnym organizowaniu emisji obligacji korporacyjnych. Forma finansowania poprzez obligacje korporacyjne umożliwia dywersyfikację źródła finansowania. Inwestorami najczęściej są instytucje finansowe takie jak: TFI, OFE i firmy ubezpieczeniowe.

 • Finansowanie Handlu i Inne Formy Kredytowania

  Jesteśmy w stanie zaoferować Państwa firmie zarówno gotowe, jak i indywidualne rozwiązania z zakresu finansowania oraz obsługi transakcji handlu krajowego i zagranicznego.

  Doświadczony zespół służy radą i pomocą w zdefiniowaniu i zabezpieczeniu ryzyka handlowego. W celu podniesienia wiarygodności Klienta wykorzystujemy produkty takie jak gwarancje bankowe, regwarancje, akredytywy standby oraz poręczenia. Zapewniamy elastyczne podejście oraz sprawność operacyjną podczas realizacji transakcji. Przy konstruowaniu rozwiązań kładziemy szczególny nacisk na efektywność usług oraz relacje Klienta z Bankiem.

 • Fuzje i Przejęcia

  W ramach Departamentu Fuzji i Przejęć oferujemy pełen zakres usług doradczych dotyczących prywatnych transakcji kapitałowych, takich jak: doradztwo po stronie sprzedającego, akwizycje i wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie oraz pozyskanie kapitału na rozwój.

  W Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami o różnej wielkości i skali działania, a także z funduszami typu Private Equity. Promujemy i wspieramy również inwestycje międzynarodowe podmiotów zagranicznych w Europie Wschodniej oraz firm polskich na rynkach Europy Zachodniej i Południowej, Ameryki Północnej, Brazylii i Dalekiego Wschodu. Wypełniami ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej, budując most pomiędzy rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

  Bardzo blisko współpracujemy z innymi departamentami banku, w unikalny na rynku sposób oferując w ramach jednego podmiotu w pełni zintegrowane usługi doradztwa transakcyjnego obejmującego, oprócz transakcji prywatnych, także wszelkiego rodzaju transakcje oparte o rynek publiczny akcji oraz transakcje pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji.

 • Finansowanie Projektów i Sekurytyzacja

  Celem naszego działania jest zapewnienie Klientom innowacyjnych rozwiązań o najwyższej jakości, obejmujących trzy obszary:

  Doradztwo finansowe
  które zawiera w sobie usługi związane z tworzeniem struktur finansowania dla projektów inwestycyjnych bez regresu lub z ograniczonym regresem, jak i  tworzenie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Kredytowanie
  w ramach którego jest przygotowywana struktura, aranżacja oraz zabezpieczenia, tworzenie konsorcjum oraz zarządzanie portfelem bez regresu i kontrolowane pożyczki zwrotne.

  Sekurytyzacja
  która obejmuje projektowanie i tworzenie struktur transakcji.

 • Rynki Papierów Dłużnych

  Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego w Polsce. Swoim doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami otwierając im dostęp do pozyskiwania z niego finansowania. Dzielimy się wiedzą z zakresu inwestycji, zapewniamy dostęp do szerokich możliwościami dystrybucyjnych, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

  Nasze doświadczenie pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług, w tym przygotowywanie pierwotnych emisji obligacji korporacyjnych oraz obsługę handlu obligacjami na rynku wtórnym. Jako podmiot aranżujący możemy zapewnić naszym Klientom dostęp do inwestorów instytucjonalnych zarówno w Polsce jak i największych centrach finansowych świata.

 • Finansowanie Akwizycji

  Oferujemy rozwiązania, które obejmują planowanie, tworzenie struktur, organizację oraz gwarancje dla długu. Zapewniamy także korporacyjne rozwiązania bankowe dla lokalnych i międzynarodowych Klientów, współpracując z zespołami z oddziałów w Londynie, Lizbonie, Madrycie, Nowym Jorku, São Paulo i Hongkongu.

 • Analiza Spółek Giełdowych

  Dział Equity Research tworzy zespół ekspertów, którzy regularnie przygotowują raporty analityczne i rekomendacje dla spółek giełdowych notowanych w Polsce oraz tych z regionu Emerging Europe. Polski zespół analiz jest integralną częścią globalnego zespołu analityków HAITONG BANK, który śledzi w sumie 70 spółek. Obecnie zapewniamy wysokiej jakości analizy i rekomendacje dotyczące niemal 30 spółek notowanych na GPW oraz pozostałych giełdach w regionie z sektorów bankowego, ubezpieczeniowego, energetycznego, paliwowego, surowcowego, przemysłu ciężkiego, telekomunikacyjnego, mediowego, IT oraz handlowo-dystrybucyjnego.

  Lista obserwowanych przez nas spółek: 
  PKO BP, Bank Pekao SA, Bank Citi Handlowy, Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polski, ING BSK, mBank, PZU, PKN Orlen, Lotos, KGHM, JSW, Bogdanka, Orange Polska, Cyfrowy Polsat, Wirtualna Polska, Asseco Poland, Netia, Agora, Comarch, Play, R22, Ten Square Games, Livechat, LPP, CCC, Stalprodukt, Famur.

 • Dział doradztwa ds. struktury kapitałowej

  Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe obejmujące strukturyzację, mapowanie i wdrażanie rozwiązań zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Wspieramy wdrażanie strategii optymalizacji struktury kapitałowej, w tym szczególnie metod zarządzania pasywami korporacyjnymi.

  Bank dysponuje specyficznym know how w zakresie doradztwa w obszarze struktury kapitałowej, zarówno w skali poszczególnych krajów, jak i na poziomie międzynarodowym. Dzięki  lokalnym, wyspecjalizowanym zespołom pracującym w różnych regionach geograficznych, gdzie prowadzimy działalność, posiadamy dogłębną znajomość specyfiki i praktyki działania na poszczególnych rynkach. Naszą przewagą konkurencyjną jest możliwość sprostania specyficznym wymaganiom klientów.

Transakcje i Wyróżnienia

Doświadczenie, Skuteczność i Sukces

Zespół
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu

WARSZAWA - POLSKA

Adres
Haitong Bank, S.A., Oddział w Polsce

ul. Złota 59, V piętro

00-120 Warszawa

Polska

(Wejście „Lumen” od strony alei Jana Pawła II)

Telefon
+48 22 347 4000

E-mail
info.warsawbranch@haitongib.com