ładowanie
zawartość

Kredyt konsorcjalny EuroWagon

   

Polski Oddział Haitong Banku uczestniczył w udzieleniu kredytu konsorcjalnego dla EuroWagon, największego niezależnego polskiego producenta wagonów kolejowych. Kredyt konsorcjalny został zaaranżowany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., a Polski Oddział Haitong Banku pełnił rolę Kredytodawcy. Całkowita kwota kredytu konsorcjalnego wyniosła 292 mln zł.

Z ramienia Polskiego Oddziału Haitong Banku za transakcję odpowiedzialny był Łukasz Pierzkała.